|
FULL-SHARP

Contact 連絡我們

感謝您的來信,為了加速服務,請正確填寫左邊的表格 ( 為必填欄位 )
我們會盡快與您聯繫並回覆您的問題或者您可以透過下面的連絡資訊,直接和我們連絡,謝謝!
 • 公司名稱
 • 聯絡人姓名
 • 市內電話
 • 行動電話
 • E-mail
 • 主旨
 • 留言訊息
 • 驗證碼

Location 服務據點

【桃園廠】

 • 郭先生
 • 0937-024-685
 • 03-451-8806
 • 03-468-0906
 • jason.kuo@full-sharp.com.tw
 • 桃園市中壢區內定里7鄰內定16街593-1號

【台中辦事處】

 • 陳先生
 • 04-23826236
 • 04-23826239
 • fullsharp320@gmail.com
 • 台中市南屯區忠勇路52-201號

【高雄總廠】

 • 陳先生
 • 07-7875556
 • 07-7874849
 • cindychang@full-sharp.com.tw
 • 高雄市大寮區內坑里內坑路9-28號

【越南廠】

 • TRÌNH TÀI CÓN
 • 0817-888-198
 • (+84)225.3888336 / (+84)225.3888338
 • (+84)225.3888339
 • sale01vn@full-sharp.com
 • Nhà xưởng A1-1, Số 6, đường số 23, KCN VSIP Hải Phòng, Việt Nam.
  越南 海防市 新加坡工業園區23街6號A1-1廠房

【南越經銷商】

 • Mike LEE
 • +84 915 678 868
 • topwinnerlee0330@gmail.com
 • 15C Khu pho 1, Duong Huynh Tan Phat, Phuong PhuThuan, Quan 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam

qwrwt